Regulamin Facebook
§1. Zasady ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest właściciel Fanpage'a Belzoni.pl, znajdującego się pod adresem internetowym www.facebook.com/belzonipl. Organizator prowadzi Konkurs na ww. Fanpage'u Belzoni.pl.

2. Organizatorem Konkursu jest: Royal Media, NIP: 731-032-31-22 z siedzibą przy ul. Flory 5/3, 00-586 Warszawa, właściciel sklepu internetowego www.Belzoni.pl

3. Fundatorem nagród jest: Organizator Konkursu.

4. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, np. w celu kontaktu ws. odebrania Nagrody. Dane te mogą być przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celach marketingowych.

§2. Słownik pojęć

Użytkownik – dowolna osoba posiadająca konto na portalu Facebook.com, która bierze udział w Konkursie.

Znajomy – Użytkownik portalu Facebook.com, oznaczony przez Użytkownika jako „Znajomy”
Organizator Konkursu - zgodny z §1.2
 
 Nagroda - Jest to nagroda za zwycięstwo w konkursie, wyszczególniona w §4
 Zwycięzca - Osoba nagrodzona Nagrodą w Konkursie, na podstawie wyników Konkursu, ogłoszona na profilu Belzoni.pl, znajdującego się pod adresem www.facebook.com/belzonipl w ciągu 24 h od momentu zakończenia każdej z edycji Konkursu

§3. Zasady Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 01.12.2016 r. i ma charakter cykliczny. Każda nowa edycja rozpoczęta jest udostępnieniem przez Organizatora zdjęcia konkursowego na Fanpage'u Belzoni.pl. Zakończenie każdej edycji Konkursu odbywa się wraz z datą podaną pod zdjęciem konkursowym. 
2. Wzięcie udziału w konkursie wiąże się z:
a) Polubieniem Fanpage'a Belzoni.pl, znajdującego się pod adresem internetowym www.facebook.com/belzonipl
b) Polubieniem zdjęcia konkursowego.
c) Zamieszczeniem komentarza pod zdjęciem konkursowym, odpowiadającego na pytanie zadane pod zdjęciem konkursowym
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
4. W Konkursie może wziąć udział dowolna osoba, która ukończyła 13 lat i posiada swój profil osobowy na portalu Facebook.com oraz spełniła warunki zgodne z §3.2. Prawdziwe dane profilu osobowego są warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody. Osoby, które nie ukończyły lat 18. - muszą, w przypadku zwycięstwa, przedstawić zgodę na wzięcie udziału w konkursie, w formie pisemnej, od rodziców lub opiekunów prawnych.
5. Organizator wyłoni laureatów konkursu (od jednego do pięciu osób - informacje o liczbie Zwycięzców każdorazowo są podawane pod zdjęciem konkursowym) spośród osób, które wzięły udział w konkursie (a tym samym spełniły warunki punktu §3.2 oraz §3.4)biorąc pod uwagę następujące kryteria:
- kreatywność odpowiedzi na zadane pytanie pod zdjęciem konkursowym,
- jego atrakcyjność i trafność,
- popularność oraz aktywność użytkownika na Fanpage'u Organizatora,
- wiarygodność profilu
- polecanie znajomym

6. Zwycięzca Konkursu może zgłosić się po nagrodę poprzez wysłanie na Fanpage'u wiadomości prywatnej w przeciągu 7 dni. Wówczas wraz z Organizatorem Konkursu, Zwycięzca ustali adres dostarczenia Nagrody.  
7. Nagroda nie jest wymienna na równowartość pieniężną. Odebrać Nagrodę może tylko Zwycięzca, chyba, że w odpowiedzi na pytanie konkursowe wskazał osobę, komu chce przekazać Nagrodę i na podstawie tej odpowiedzi Nagrodę wygrał. 
§4. Nagroda
Nagrodą w Konkursie jest dowolna rzecz z całego asortymentu bądź wybranej Kategorii (informacje o Nagrodzie zawarte są każdorazowo pod udostępnionym zdjęciem konkursowym, zawierającym także pytanie konkursowe, każdej z edycji Konkursu), udostępniona w sklepie internetowym www.Belzoni.pl, której cena nie przekracza 100 PLN oraz bezpłatna wysyłka na terenie Polski poprzez Kurier48 Poczty Polskiej. 
§5. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

2. Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w Serwisie społecznościowym Facebook. Adres internetowy profilu: www.facebook.com/belzonipl

3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.

4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym działaniu portalu Facebook oraz Fanpage'a Belzoni.pl.

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do usunięcia treści zgłoszonych przez Użytkownika, które są sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami życia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszają prawa osób trzecich lub też treści obraźliwych, wulgarnych, zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny. Treści (grafika, tekst, linki) naruszające powyższe zasady będą usuwane a organizator konkursu może ograniczyć użytkownikowi umieszczającemu takie treści dostęp do konkursów.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl
Sklep internetowy Shoper.pl